Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Odborné vzdelávanie v triede a v elektronickej forme (e-learning) v oblasti počí...
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/09/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
24/10/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
CFT-1489
Odborné vzdelávanie v triede a v elektronickej forme (e-learning) v oblasti počítačovej technológie
Európska investičná banka EIB vypisuje túto výzvu na predkladanie ponúk s cieľom prideliť rámcové dohody poskytovateľom služieb, ktorí budú zamestnancom EIB poskytovať rôzne školenia týkajúce sa oblasti buď prostredníctvom spoločných formálnych kurzov, alebo elektronických kurzov odbornej prípravy (e-learning). Táto výzva na predloženie ponúk je rozdelená na 2 časti:Časť 1: Kurzy odbornej prípravy v oblasti nástrojov Microsoft (napr. Microsoft Word alebo Excel);Časť 2: Kurzy odbornej prípravy v inej IT oblasti, než sú nástroje Microsoft.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
22/09/2018 00:00
24/10/2018 23:59
26/10/2018 14:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Kurzy odbornej prípravy v oblasti nástrojov Microsoft
Banka hľadá poskytovateľov služieb s významnými skúsenosťami s vývojom a poskytovaním vysokokvalitnej odbornej prípravy v oblasti IT v medzinárodnom prostredí pre veľké súkromné spoločnosti a/alebo verejné organizácie.Výzva na predkladanie ponúk sa zameriava na poskytovanie odbornej prípravy v rôznych oblastiach IT pre všetkých zamestnancov EIB prostredníctvom nasledujúcich krokov:— návrh a úprava kurzov odbornej prípravy, workshopov, nástrojov a materiálov podľa potrieb EIB,— poskytovanie skupinových kurzov odbornej prípravy, workshopov, nástrojov a materiálov,— poskytovanie a realizácia ľahko a komerčne dostupných elektronických kurzov odbornej prípravy (e-learning),— návrh, poskytovanie a realizácia na mieru upravených elektronických kurzov odbornej prípravy (e-learning).Cieľom služby dodávanej v rámci tejto časti je, aby sa účastníkom (väčšinou koncovým užívateľom) poskytla praktická odborná príprava a potrebné zručnosti na efektívne používanie IT nástrojov Microsoft, ktoré majú k dispozícii na svojich pracovných staniciach v EIB.
Časť 2
Kurzy odbornej prípravy v inej IT oblasti, než sú nástroje Microsoft
Banka hľadá poskytovateľov služieb s významnými skúsenosťami s vývojom a poskytovaním vysokokvalitnej odbornej prípravy v oblasti IT v medzinárodnom prostredí pre veľké súkromné spoločnosti a/alebo verejné organizácie.Výzva na predkladanie ponúk sa zameriava na poskytovanie odbornej prípravy v rôznych oblastiach IT pre všetkých zamestnancov EIB prostredníctvom nasledujúcich krokov:— návrh a úprava kurzov odbornej prípravy, workshopov, nástrojov a materiálov podľa potrieb EIB,— poskytovanie skupinových kurzov odbornej prípravy, workshopov, nástrojov a materiálov,— poskytovanie a realizácia ľahko a komerčne dostupných elektronických kurzov odbornej prípravy (e-learning),— návrh, poskytovanie a realizácia na mieru upravených elektronických kurzov odbornej prípravy (e-learning).Cieľom služieb dodávaných v rámci tejto časti je, aby sa účastníkom poskytla praktická odborná príprava, ktorá im umožní efektívnejšie pracovať prostredníctvom používania nástrojov, softvérov a technológie od iných výrobcov než spoločnosti Microsoft.Môže sa to týkať potrieb radových koncových používateľov nástrojov, ktoré sa bežne používajú v EIB, ako aj podrobnej hĺbkovej odbornej prípravy pre správcov a koncových používateľov v tímoch IT a tímoch na podporu systémov.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 183-413249
Oznámenie o obstarávaní
22/09/2018 00:00