Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora opatrenia č. 6 plánu strategických energetických technológií (SET) o ene...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
26/09/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
02/11/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/C2/2018-453-A6
Podpora opatrenia č. 6 plánu strategických energetických technológií (SET) o energetickej účinnosti v priemysle
Plán integrovanej strategickej energetickej technológie (SET) prijatý Komisiou identifikoval 10 kľúčových opatrení, v rámci ktorých je potrebný výskum a inovácia. Spomedzi týchto kľúčových opatrení sa opatrenie č. 6 zameriava na „zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu EÚ".V realizačnom pláne opatrenia 6 boli definované konkrétne nové činnosti s cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov, ktoré budú zahŕňať európske a národné projekty realizované v spolupráci v niekoľkých členských štátoch EÚ a pridružených krajinách plánu SET v oblasti energetickej efektívnosti a efektívneho využívania zdrojov v priemysle.Ponuky prispejú k uskutočneniu plánu realizácie (zahŕňajúc rozvoj oblastí a projektové nápady do skutočných projektov) a posilnia synergie medzi európskymi a národnými programami pre výskum a inovácie v členských štátoch EÚ a v pridružených krajinách plánu SET v oblasti efektívneho využívania energie a zdrojov a znižovania emisií CO2 v priemysle, rovnako podporia pracovnú skupinu opatrenia č. 6 pri aktualizácii stratégie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri špecifikácie zákazky.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
26/09/2018 00:00
15/10/2018 23:59
19/10/2018 00:00
02/11/2018 16:00
05/11/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 185-417780 Oznámenie o obstarávaní 26/09/2018 00:00