Údaje o výzve na predloženie ponúk

Time limit for receipt of tenders is updated to 06/02/2018
Názov:
Budovanie kapacít pre európske hlavné mestá kultúry
Obstarávateľ:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/09/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
06/02/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EAC/22/2018
Budovanie kapacít pre európske hlavné mestá kultúry
Cieľom tejto výzvy je vytvoriť databázu odborných znalostí a poskytnúť služby budovania kapacít a aktivity partnerského učenia sa pre nové Európske hlavné mestá kultúry (EHMK).Vo všeobecnosti je cieľom aj poskytnúť užitočné informácie, kontakty a odbornú prípravu pre dodávateľské tímy EHMK a mestá, ktoré by sa chceli uchádzať o titul EHMK, a zvýšiť kvalitu aplikácií a úspešnosť realizácie roku EHMK.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4059
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
29/09/2018 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
06/02/2019 16:00
07/02/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 237-540408 Korigendum 08/12/2018 00:00
2018/S 188-423868 Oznámenie o obstarávaní 29/09/2018 00:00