Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Mapovanie cieľov v oblasti environmentálnych daní a rozpočtovej reformy: interna...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/09/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
26/10/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV.F.1/SER/2018/0026
Mapovanie cieľov v oblasti environmentálnych daní a rozpočtovej reformy: internalizácia externých environmentálnych nákladov
Táto prípravná akcia bude vychádzať z pilotného projektu na rok 2015 „Budovanie kapacít pre reformu environmentálnych daní“ (prebiehal v období rokov 2016 – 2017). Akcia má 2 hlavné ciele:— uviesť do praxe závery pilotného projektu vytvorením operatívnych usmernení pre zainteresované strany s cieľom iniciovať ich zapojenie do rozhodovacieho procesu a zmapovať potenciálne oblasti, v ktorých by hospodárske nástroje, vrátane zdaňovania, predstavovali nákladovo efektívne riešenie na pokrytie nedostatkov vo vykonávaní environmentálnej politiky,— analyzovať subvencie, ktoré vyvolávajú správanie škodlivé pre životné prostredie, a to prezentáciou environmentálnych externalít, ktoré vyvolávajú v niektorých oblastiach, a opatrení, ktoré by mohli viesť k ich internalizácii.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
29/09/2018 00:00
26/10/2018 16:00
09/11/2018 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 188-423866
Oznámenie o obstarávaní
29/09/2018 00:00