Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Dodávka nábytku
Obstarávateľ:
European Maritime Safety Agency
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/09/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
02/11/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EMSA/OP/20/2018
Dodávka nábytku
Cieľom tohto obstarávania je uzatvoriť rámcovú zmluvu s jediným dodávateľom na dodávku nábytku (štandardné a ergonomické modely), ako aj súvisiace služby, t. j. údržba existujúceho nábytku, doručenie, náklady na dopravu a príslušné poistenie, inštalačné služby, likvidácia obalov, predvedenie správneho používania, ergonomické posúdenie (ak bude potrebné) a záruka, pre priestory EMSA.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
28/09/2018 00:00
02/11/2018 16:00
05/11/2018 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 204-463852
Korigendum
23/10/2018 00:00
2018/S 187-421524
Oznámenie o obstarávaní
28/09/2018 00:00