Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Program rozvoja vodcovských schopností/Akadémia pre vodcov (Leadership Academy)
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
27/09/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
29/10/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
OC/EFSA/HUCAP/2018/03
Program rozvoja vodcovských schopností/Akadémia pre vodcov (Leadership Academy)
Hlavným cieľom súčasného obstarávacieho konania je vybrať poskytovateľa na rozvoj a realizáciu programu rozvoja vodcovských schopností pre riadiacu komunitu EFSA počas nasledujúcich 4 rokov.Manažérska komunita je rozmanitá skupina pozostávajúca približne zo 72 manažérov rozdelených do 3 samostatných riadiacich vrstiev: senior manažment, stredný manažment a manažment prvého kontaktu. Vyššie uvedená populácia zahŕňa aj 3 programových manažérov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
27/09/2018 00:00
29/10/2018 14:30
30/10/2018 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 186-419154
Oznámenie o obstarávaní
27/09/2018 00:00