Údaje o výzve na predloženie ponúk

In case of problems with eSubmission (submission of tenders) please contact helpdesk as soon as possible on +32 (0) 229 71063
Názov:
Správa údajov zo sledovania, analýza údajov geografického informačného systému, ...
Obstarávateľ:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/09/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
14/11/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
OJ/2018/SRS/8990
Správa údajov zo sledovania, analýza údajov geografického informačného systému, bioštatistika a služby správy dokumentov
ECDC chce získať služby na správu údajov a dokumentov v oblasti verejného zdravia vrátane správy geokódovaných údajov a príslušných systémov a veľkých dát zo systémov zdravotnej starostlivosti. Okrem toho ECDC požaduje služby v oblasti epidemiologických štatistických analýz vrátane návrhu štúdie, štatistického poradenstva a vývoja aplikácií v oblasti výskumu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Rámcová dohoda
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
28/09/2018 00:00
14/11/2018 16:00
16/11/2018 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Správca údajov, dátový analytik, analytik správy údajov/informácií a analytik údajov geografického informačného systému
Očakávaná služba spočíva v poskytnutí jednotlivcov kvalifikovaných v príslušnej oblasti, ktorí budú pracovať pod dohľadom pracovníka ECDC a v úzkom kontakte s tímami ECDC pri poskytovaní správy údajov, analýz údajov a odborných znalostí týkajúcich sa správy údajov/informácií (vrátane geopriestorových údajov) ECDC a jeho zainteresovaným stranám.
Časť 2
Bioštatistické služby
Očakávaná služba spočíva v poskytovaní výstupov v oblasti bioštatistiky aplikovanej na údaje týkajúce sa verejného zdravia.
Časť 3
Služby správy dokumentov
Očakávaná služba spočíva v poskytovaní služieb kvalifikovanými jednotlivcami v príslušných oblastiach správy elektronického obsahu a analýzy elektronického obsahu, ktorí budú spolupracovať s tímami ECDC pri poskytovaní odborných znalostí v oblasti správy elektronického obsahu a analýzy elektronického obsahu používateľom ECDC a jeho zainteresovaným stranám v oblasti prevencie a kontroly prenosných chorôb.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 210-479164
Korigendum
31/10/2018 00:00
2018/S 187-421526
Oznámenie o obstarávaní
28/09/2018 00:00