Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Metodika zastrešujúcej agendy strategického výskumu (OSRA) a IT nástroj OSRA
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
06/11/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
19/12/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
18.ESI.OP.288
Metodika zastrešujúcej agendy strategického výskumu (OSRA) a IT nástroj OSRA
Všeobecným cieľom tejto rámcovej zmluvy je zachovať a rozšíriť existujúcu metodiku a IT nástroj zastrešujúcej agendy strategického výskumu (OSRA – Overarching Strategic Research Agenda).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
06/11/2018 00:00
19/12/2018 10:00
19/12/2018 12:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 213-487604
Oznámenie o obstarávaní
06/11/2018 00:00