Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie služieb v oblasti marketingového poradenstva a tvorby obsahu
Obstarávateľ:
European Investment Fund
Dátum zverejnenia v TED-e:
13/10/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
21/11/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
2018-MRKTG-006
Poskytovanie služieb v oblasti marketingového poradenstva a tvorby obsahu
Európsky investičný fond potrebuje získať rôznych poskytovateľov služieb v oblasti marketingového poradenstva a tvorby obsahu s cieľom zvýšiť informovanosť rôznych cieľových skupín o svojich produktoch a službách. Poskytovatelia služieb budú podporovať dodanie cielených, pôsobivých a relevantných správ prostredníctvom filmového, tlačeného, digitálneho obsahu a obsahu pre sociálne médiá.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
13/10/2018 00:00
21/11/2018 23:59
29/11/2018 23:59
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Služby filmovej tvorby v Luxembursku
Tvorba kreatívnych, pôsobivých a profesionálnych filmov, t. j. digitálnych súborov s vysokým rozlíšením (HD) obsahujúcich filmy a v prípade potreby aj hovorený komentár (voice-over), komentáre a/alebo titulky v rôznych jazykoch, ktoré sa majú natočiť na území Luxemburska, menovite ide o tieto filmy:– hrané filmy zobrazujúce skutočné alebo fiktívne konferencie v rámci Luxemburska,– filmy dokumentárneho štýlu v rámci Luxemburska.
Časť 2
Služby filmovej tvorby mimo Luxemburska a animované filmy
Tvorba kreatívnych, pôsobivých a profesionálnych filmov, t. j. digitálnych súborov s vysokým rozlíšením (HD) obsahujúcich filmy a animované filmy s hovoreným komentárom (voice-over) alebo komentármi a titulkami v akýchkoľvek jazykoch, ktoré sa majú natočiť mimo územia Luxemburska, predovšetkým v 28 krajinách EÚ, menovite ide o tieto filmy:– hrané filmy zobrazujúce skutočné alebo fiktívne konferencie mimo Luxemburska,– filmy dokumentárneho štýlu mimo Luxemburska,– animované filmy.
Časť 3
Kreatívne poradenské služby a grafický dizajn
Kreatívne poradenstvo, t. j. tvorba kreatívnych koncepcií založených na súhrne, ktorý poskytne EIF, a grafický dizajn, t. j. poskytovanie grafických a vizuálnych služieb prispôsobených rôznym cieľovým skupinám, formátov na vysielanie a vysielacích kanálov (online/offline, digitálnych/tlačených) a zabezpečenie modernej, relevantnej a vizuálne príťažlivej realizácie.
Časť 4
Zapojenie do sociálnych médií a služby v oblasti tvorby obsahu
Poradenské služby a nepretržitá tvorba včasného, relevantného a rôznorodého obsahu na použitie v sociálnych médiách, ktorý stimuluje zapojenie v rámci platforiem a cieľových skupín s cieľom podporiť EIF pri realizácii jeho stratégie online komunikácie a digitálneho marketingu.
Časť 5
Služby vývoja digitálnych aktív
Vývoj digitálnych aktív, hosting a údržba na marketingové účely a činnosti súvisiace s marketingom vrátane (ale nielen) webových stránok, mobilných aplikácií a iných digitálnych aktív, ako sú digitálne publikácie alebo nástroje na zapojenie cieľových skupín.
Časť 6
Tvorba abstraktných a krajinných fotografií
Tvorba kreatívnych a pôsobivých snímok nezobrazujúcich ľudí vrátane štúdiových fotografií s abstraktným obsahom, krajinných fotografií. Snímky s ľuďmi budú použité ako sekundárny zdroj na doplnenie abstraktného obrazu/vizuálneho zobrazenia objektu, nie na zobrazenie jeho hlavného predmetu.
Časť 7
Tvorba portrétnych fotografií a fotografií z podujatí
Tvorba kreatívnych a pôsobivých snímok zobrazujúcich ľudí vrátane profilových fotografií jednotlivcov a fotografií súvisiacich s podujatiami, t. j. prirodzených fotografií počas podujatí alebo konferencií.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 198-446823
Oznámenie o obstarávaní
13/10/2018 00:00