Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Dodávka a inštalácia kancelárskeho nábytku pre Delegáciu Európskej únie v Keni
Obstarávateľ:
European External Action Service (EEAS)
Dátum zverejnenia v TED-e:
06/03/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
22/04/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EEAS-651-DELKENN-SUP-FWC
Dodávka a inštalácia kancelárskeho nábytku pre Delegáciu Európskej únie v Keni
Dodávka a inštalácia kancelárskeho nábytku pre Delegáciu Európskej únie v Keni v meste Nairobi.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
https://eeas.europa.eu/delegations/kenya/area/jobs-funds_en
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
06/03/2019 00:00
22/04/2019 13:00
23/04/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 046-104557 Oznámenie o obstarávaní 06/03/2019 00:00