Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na služby v oblasti analýzy, hodnotenia a rozvoja politiky v súvi...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
04/04/2012
Lehota na predkladanie ponúk:
22/05/2012
Stav:
Uzavreté
Informácie
CLIMA.C.2/FRA/2012/0006
Rámcová zmluva na služby v oblasti analýzy, hodnotenia a rozvoja politiky v súvislosti s účinkami ľahkých úžitkových vozidiel ovplyvňujúcich klímu.
Nariadenie (ES) č. 443/2009 (emisie CO2 z áut) stanovuje krátkodobý cieľ 130 g CO2/km, ktorý majú dosiahnuť výrobcovia osobných automobilov do roku 2015 s postupným zavádzaním v roku 2012. Dlhodobý cieľ v rozsahu 95 g CO2/km bol stanovený na rok 2020. Nariadenie (EÚ) č. 510/2011 (emisie CO2 z dodávok) stanovuje cieľ 175 g CO2/km, ktorý majú dosiahnuť výrobcovia dodávok do roku 2017. Dlhodobý cieľ v rozsahu 147 g CO2/km bol stanovený na rok 2020.Z dôvodu schválenia rôznych prvkov týchto nariadení sa prijalo niekoľko následných vykonávacích opatrení.Článok 13 ods. 5 nariadenia (ES) č. 443/2009 požaduje kontrolu konkrétnych emisných cieľov a výnimiek pre malých a špecializovaných výrobcov s cieľom definovať:— modality na dosiahnutie dlhodobého cieľa v rozsahu 95 g CO2/km nákladovo efektívnym spôsobom do roku 2020 a— aspekty uskutočnenia tohto cieľa vrátane poplatkov za nadmerné emisie.Súbežne článok 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 510/2011 stanovuje podobné požiadavky a požaduje potvrdenie dosiahnuteľnosti tohto cieľa.Komisia v súčasnosti vykonáva kontroly nariadení (ES) č. 443/2009 (emisie CO2 áut) a (EÚ) 510/2011 (emisie CO2 z dodávok), ktoré by mali byť dokončené do konca roku 2012. V súvislosti s postupom schvaľovania v Európskom parlamente a Rade bude možno potrebná ad hoc podpora. Ďalšia podpora môže byť potrebná v súvislosti s akoukoľvek implementáciou alebo monitorovaním, ktoré sa požaduje, alebo môže požadovať. Požiadavky môžu vyvstať tiež v súvislosti s ďalším vývojom politiky. Príklady by mohli zahŕňať akékoľvek následné kontroly právnych predpisov, potrebu riešiť všetky možné interakcie medzi legislatívou v oblasti dodávok a každou budúcou stratégiou pre ťažké vozidlá alebo možným budúcim opatrením súvisiacim s dvojkolesovými motorovými vozidlami či štvorkolkami.Očakáva sa, že tento legislatívny orgán a politiky budú pravidelne kontrolované v záujme zváženia vyvíjajúcich sa vedeckých informácií. Okrem toho musia politiky EÚ taktiež podstúpiť stále hodnotenie v záujme posúdenia ich efektívnosti a správneho uplatňovania, najmä v súvislosti s dosiahnutím cieľov EÚ vzhľadom na zmenu klímy. Od úspešných uchádzačov sa očakáva poskytnutie služieb v súvislosti s nasledujúcim:1) analytická podpora v súvislosti s emisiami z vozidiel ovplyvňujúcich klímu a energetickým životným cyklom, predovšetkým CO2;2) analýza konkrétnych aspektov súčasnej legislatívy EÚ o emisiách CO2 pre cestné automobily a jej vykonávacích opatrení a aspektov, ktoré môžu podliehať zmene; 3) technológie, náklady, prínosy, efektívnosť nákladov, obmedzenia dodávok, cenová prirážka, ďalšie ekonomické vplyvy a ostatné dopady opatrení na zníženie emisií z vozidiel ovplyvňujúcich klímu;4) prehľad o minulých zmenách na trhu s vozidlami vzhľadom na vývoj v segmentoch vozidiel, poskytnuté vybavenie, náklady, technické aspekty, ponuku výrobcov, spotrebiteľské preferencie, dopad na emisie ovplyvňujúce klímu; 5) analýza a hodnotenie v súvislosti s pravdepodobnými budúcimi zmenami v technických aspektoch, trendmi na trhu, vývojom v dopyte spotrebiteľov a ponuke výrobcov; 6) podpora pre vývoj politík pre oblasť emisií a energetického označovania vozidiel na predajnom mieste a uplatňovanie príslušnej legislatívy EÚ;7) poradenstvo o otázkach súvisiacich s emisiami konvenčných znečisťujúcich látok z vozidiel a ich interakcia s emisiami ovplyvňujúcimi klímu;8) technické a právne poradenstvo v otázkach týkajúcich sa postupov schvaľovania typu vozidiel;9) ad hoc informácie a poradenstvo o ostatných aspektoch trhov s motorovými vozidlami, technológie a ekologických dopadov;10) dôsledky noriem EÚ týkajúcich sa vozidiel v záujme zníženia emisií ovplyvňujúcich klímu na svetový...
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
04/04/2012 00:00
Nie je k dispozícii
11/05/2012 23:59
14/05/2012 00:00
22/05/2012 23:59
04/06/2012 00:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2012/S 66-106926 Oznámenie o obstarávaní 04/04/2012 00:00