Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Vypracovanie metodiky na posúdenie vplyvu liberalizácie obchodu na biodiverzitu ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Dátum zverejnenia v TED-e:
13/10/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
22/11/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV.D.2/SER/2018/0030
Vypracovanie metodiky na posúdenie vplyvu liberalizácie obchodu na biodiverzitu (ekosystémy a ekosystémové služby)
Účelom tejto zmluvy o poskytovaní služieb je rozšíriť a prehĺbiť prácu začatú v štúdii na určenie rozsahu z roku 2017 (https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d6bb33aa-2bf3-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-68999387) s cieľom vypracovať integrovanú, komplexnú a na použitie pripravenú metodiku na posúdenie vplyvu liberalizácie obchodu (potenciálny a skutočný vplyv a súvisiace zmeny v obchodných tokoch) na biodiverzitu.Táto metodika by mala umožniť pružné a z hľadiska kontextu špecifické využitie, a to napríklad v závislosti od zapojených štátov, ich biodiverzity a ekosystémov, prvkov zvážených obchodných opatrení, ako aj od úrovne požadovanej analýzy (všeobecné posúdenie alebo podrobné a hĺbkové posúdenie).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
13/10/2018 00:00
22/11/2018 16:00
06/12/2018 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 198-446821
Oznámenie o obstarávaní
13/10/2018 00:00