Údaje o výzve na predloženie ponúk

Please note that the new deadline for submission of tenders is 07/12/2018
Názov:
Externé poskytovanie služieb zabezpečovania kvality IT (ECDC-IT-QA)
Obstarávateľ:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/10/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
07/12/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
OJ/2018/ICT/9753
Externé poskytovanie služieb zabezpečovania kvality IT (ECDC-IT-QA)
Externé poskytovanie služieb zabezpečovania kvality (na mieste a mimo pracoviska) pre potreby ECDC, vrátane testovania softvéru tretej strany, kontroly kvality IT a podpory služieb zlepšovania kvality IT.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
10/10/2018 00:00
27/11/2018 23:59
Nie je k dispozícii
07/12/2018 16:00
11/12/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 199-449725 Korigendum 16/10/2018 00:00
2018/S 195-440524 Oznámenie o obstarávaní 10/10/2018 00:00