Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie poradenských služieb v oblasti informačných technológií pre Európsk...
Obstarávateľ:
European Environment Agency (EEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
17/10/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
16/11/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EEA/DIS/18/012
Poskytovanie poradenských služieb v oblasti informačných technológií pre Európsku environmentálnu agentúru (EEA) v oblasti prevádzky rozvinutej infraštruktúry a podpory prvého stupňa pre infraštruktúru spoločnosti...
EEA plánuje uzavrieť rámcové zmluvy o poskytovaní služieb s poskytovateľmi poradenských služieb v oblasti informačných technológií, prevádzky rozvinutej infraštruktúry a podpory prvého stupňa pre infraštruktúru spoločnosti Microsoft. Výzva na predloženie ponúk je rozdelená na 2 (dve) časti.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Rámcová dohoda
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Podmienky účasti
Zoznam a stručný opis podmienok:Ako je uvedené v oddiele 2.2.2.1 špecifikácií obstarávania.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
17/10/2018 00:00
16/11/2018 14:00
19/11/2018 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Prevádzka rozvinutej infraštruktúry V rámci tejto časti sa od budúceho dodávateľa očakáva, že zabezpečí prevádzku rozvinutej infraštruktúry, ktorá sa týka predovšetkým správy systému Linux, napríklad:— pokročilá správa a rozšírenie systému vo virtualizovanom prostredí s vysokou dostupnosťou,— bezpečnostné opatrenia, ako sú aktualizácie systému, predchádzanie vniknutiu a zálohovanie/obnovenie,— hodnotenie bezpečnostných postupov a ich zlepšení,— správa databáz CMS, NoSQL a relačných databáz,— správa, návrh a optimalizácia siete,— správa aplikácií rozmiestnených pomocou softvéru Docker.
Časť 2 Podpora prvého stupňa pre infraštruktúru Microsoft V rámci tejto časti bude budúci dodávateľ vyzvaný, aby poskytol podporu prvého stupňa pre infraštruktúru Microsoft, napríklad:— prevádzka služieb užívateľskej podpory (helpdesk) pre IKT podporované systémom predaja lístkov s osobnými a vzdialenými zásahmi,— spáva počítačov a správa užívateľov v pre-dominantnom prostredí založenom na systéme Windows,— správa a konfigurácia počítačov so systémom Windows 7 a 10 pomocou rôznych softvérových nástrojov,— správa patchov a aktualizácia systémov počítačov na zachovanie bezpečnosti a súkromia,— správa a inštalácia tlačiarní, skenerov a ďalších periférnych zariadení,— poskytovanie technickej podpory počas videokonferencií a webinárov,— podpora súvisiaca s sieťovými, serverovými, databázovými a ďalšími infraštruktúrnymi úlohami,— poskytnutie školenia v oblasti informačných technológií pre EEA, najmä MS Office a Windows.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 200-453475 Oznámenie o obstarávaní 17/10/2018 00:00