Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby riadenia podujatí
Obstarávateľ:
European Commission, DG Interpretation (SCIC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
11/12/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
04/02/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
SCIC/C1/2018/FWC/02
Služby riadenia podujatí
Cieľom tejto výzvy na predkladanie ponúk je uzatvoriť zmluvu o službách organizácie odborných podujatí na podporu Európskej komisie a iných orgánov a agentúr EÚ pri organizovaní ich konferencií a podujatí s dimenziou vonkajšej komunikácie. Podujatia, ktoré budú riadiť budúci dodávatelia, sa môžu uskutočniť vo všetkých členských štátoch EÚ, vo všetkých členských štátoch EZVO, ako aj v súčasných alebo budúcich kandidátskych krajinách EÚ a v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska.Všetky služby sú popísané v špecifikáciách obstarávania a môžu byť vyžiadané úplne alebo čiastočne pre každé podujatie.Výzva na predloženie ponúk je rozdelená na 3 časti. Rozdelenie sa zakladá na počte účastníkov odhadnutých v čase počiatočnej žiadosti o ponuky zo strany európskej inštitúcie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
11/12/2018 00:00
04/02/2019 23:59
11/02/2019 14:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Časť 1 – podujatia s počtom účastníkov 50 – 200
Organizovanie podujatí s počtom účastníkov 50 – 200.
Časť 2
Časť 2 – podujatia s počtom účastníkov 201 – 650
Organizovanie podujatí s počtom účastníkov 201 – 650.
Časť 3
Časť 3 – podujatia s počtom účastníkov vyšším ako 650
Organizovanie podujatí s počtom účastníkov vyšším ako 650.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 238-542777
Oznámenie o obstarávaní
11/12/2018 00:00