Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Organizácia a realizácia vzdelávacích a iných aktivít budovania kapacít v EÚ, na...
Obstarávateľ:
Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/11/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
10/01/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
CHAFEA/2018/CP/04
Organizácia a realizácia vzdelávacích a iných aktivít budovania kapacít v EÚ, na Islande a v Nórsku pre spotrebiteľské organizácie a ostatných aktérov a zainteresované strany v spotrebiteľskej politike
Výzva je zameraná na vytvorenie účinného prístupu k budovaniu kapacít spotrebiteľských organizácií a poskytovanie školení/seminárov zástupcom spotrebiteľských organizácií zúčastnených krajín vrátane ďalších aktérov a zainteresovaných strán v spotrebiteľskej politike. Od dodávateľa sa očakáva, že rozvinie účinný prístup k budovaniu kapacít vrátane analýzy pevných potrieb, ktoré sú užitočné ako dôkazy pre tvorbu politiky Komisie, ako aj poradenstvo spotrebiteľským združeniam o tom, ako najlepšie rozvinúť svoj vnútorný tréning a prístup k budovaniu kapacít vrátane monitorovacích ukazovateľov zameraných na výsledky a dopady.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
15/11/2018 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
10/01/2019 23:59
21/01/2019 09:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 220-502703 Oznámenie o obstarávaní 15/11/2018 00:00