Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Premena a ďalší vývoj databázy rastlinných druhov
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/10/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
31/01/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
OC/EFSA/SCER/2018/03
Premena a ďalší vývoj databázy rastlinných druhov
Celkovým cieľom tohto obstarávania je aktualizovať a ďalej vyvíjať databázu rastlinných druhov (Compendium of Botanicals) úradu EFSA ako nástroja s otvoreným zdrojovým kódom pre EFSA, zainteresované strany a spoločenstvo na hodnotenie rizika ako celok.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
20/10/2018 00:00
23/01/2019 14:30
25/01/2019 00:00
31/01/2019 14:30
01/02/2019 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 009-015451 Korigendum 14/01/2019 00:00
2018/S 203-461081 Oznámenie o obstarávaní 20/10/2018 00:00