Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Prekladateľské služby do chorvátčiny, nemčiny, írčiny, poľštiny, rumunčiny a špa...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Translation
Dátum zverejnenia v TED-e:
06/11/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
07/12/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EP TRAD PPP4 2018 MONOLINGUAL
Prekladateľské služby do chorvátčiny, nemčiny, írčiny, poľštiny, rumunčiny a španielčiny
Európsky parlament ako verejný obstarávateľ v mene Rady Európskej únie, Európskeho dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Európskeho výboru regiónov sa rozhodol vydať túto výzvu na predkladanie ponúk na uzatváranie rámcových zmlúv o poskytovaní prekladateľských služieb jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov z angličtiny alebo francúzštiny do chorvátčiny, nemčiny, írčiny, poľštiny, rumunčiny a španielčiny.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
06/11/2018
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
07/12/2018 12:00
21/01/2019 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 EN – HR Poskytovanie prekladateľských služieb jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov z angličtiny do chorvátčiny. Odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 10 800 strán ročne.
Časť 2 FR – HR Poskytovanie prekladateľských služieb jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov z francúzštiny do chorvátčiny. Odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 2 000 strán ročne.
Časť 3 EN – DE Poskytovanie prekladateľských služieb jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov z angličtiny do nemčiny. Odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 22 300 strán ročne.
Časť 4 FR – DE Poskytovanie prekladateľských služieb jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov z francúzštiny do nemčiny. Odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 5 500 strán ročne.
Časť 5 EN – GA Poskytovanie prekladateľských služieb jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov z angličtiny do írčiny. Odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 11 800 strán ročne.
Časť 6 FR – GA Poskytovanie prekladateľských služieb jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov z francúzštiny do írčiny. Odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 2 000 strán ročne.
Časť 7 EN-PL Poskytovanie prekladateľských služieb jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov z angličtiny do poľštiny. Odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 12 300 strán ročne.
Časť 8 FR – PL Poskytovanie prekladateľských služieb jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov z francúzštiny do poľštiny. Odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 2 500 strán ročne.
Časť 9 EN – RO Poskytovanie prekladateľských služieb jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov z angličtiny do rumunčiny. Odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 11 300 strán ročne.
Časť 10 FR – RO Poskytovanie prekladateľských služieb jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov z francúzštiny do rumunčiny. Odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 2 500 strán ročne.
Časť 11 EN – ES Poskytovanie prekladateľských služieb jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov z angličtiny do španielčiny. Odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 13 300 strán ročne.
Časť 12 FR – ES Poskytovanie prekladateľských služieb jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov z francúzštiny do španielčiny. Odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 3 000 strán ročne.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 213-487619 Oznámenie o obstarávaní 06/11/2018