Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Prekladateľské služby do chorvátčiny, nemčiny, írčiny, poľštiny, rumunčiny a špa...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Translation
Dátum zverejnenia v TED-e:
06/11/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
07/12/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EP TRAD PPP4 2018 MULTILINGUAL
Prekladateľské služby do chorvátčiny, nemčiny, írčiny, poľštiny, rumunčiny a španielčiny
Európsky parlament ako verejný obstarávateľ v mene Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Európskeho výboru regiónov sa rozhodol vydať túto výzvu na predkladanie ponúk na uzatváranie rámcových zmlúv o poskytovaní komplexných prekladateľských služieb na riadenie prekladov z viacjazyčných a jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov do nasledujúcich jazykov: chorvátčina, nemčina, írčina, poľština, rumunčina a španielčina.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
06/11/2018
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
07/12/2018 12:00
15/01/2019 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Do chorvátčiny Poskytovanie prekladateľských služieb viacjazyčných a jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov do chorvátčiny. Odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 18 000 strán ročne.
Časť 2 Do nemčiny Poskytovanie prekladateľských služieb viacjazyčných a jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov do nemčiny. Odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 23 000 strán ročne.
Časť 3 Do írčiny Poskytovanie prekladateľských služieb viacjazyčných a jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov do írčiny. Odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 18 000 strán ročne.
Časť 4 Do poľštiny Poskytovanie prekladateľských služieb viacjazyčných a jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov do poľštiny. Odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 23 000 strán ročne.
Časť 5 Do rumunčiny Poskytovanie prekladateľských služieb viacjazyčných a jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov do rumunčiny. Odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 23 000 strán ročne.
Časť 6 Do španielčiny Poskytovanie prekladateľských služieb viacjazyčných a jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov do španielčiny. Odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 23 000 strán ročne.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 213-487618 Oznámenie o obstarávaní 06/11/2018