Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Analýza trhu v oblasti poľnohospodárstva na úrovni EÚ a jednotlivých krajín
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/10/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
11/12/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
TA2018142 R0 TAP
Analýza trhu v oblasti poľnohospodárstva na úrovni EÚ a jednotlivých krajín
Celkovým cieľom tohto poverenia je poskytnúť EIB a Generálnemu riaditeľstvu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka dodatočnú kapacitu pri príprave súboru analýz trhu jednotlivých krajín EÚ zameraných na finančné potreby v 2 sektoroch, a to v poľnohospodárstve a agropotravinárstve. Tieto 2 sektory sa musia analyzovať samostatne na základe relevantných údajov a potreby ich zberu. Na základe týchto analýz sa bude musieť vykonať súhrnné posúdenie spoločných znakov za každý sektor v širšom rozsahu, t. j. na úrovni EÚ.Podpora poskytovateľa služieb v rámci tohto poverenia je zameraná na dosiahnutie týchto výsledkov:1) 24 správ o finančných trhoch jednotlivých krajín zameraných na potreby financovania poľnohospodárskych podnikov pre každý členský štát EÚ (28 členských štátov EÚ okrem Spojeného kráľovstva, Luxemburska, Malty a Cypru);2) súhrnná správa pre celú EÚ vrátane posúdenia finančnej situácie v sektoroch poľnohospodárstva a agropotravinárstva;3) súhrnný prehľad zahŕňajúci správy na úrovni EÚ ako aj na úrovni jednotlivých krajín.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
31/10/2018 00:00
11/12/2018 23:59
13/12/2018 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 210-479165
Oznámenie o obstarávaní
31/10/2018 00:00