Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
RESPEC – Podporný projekt pre rádiologické krízové situácie pre Európsku komisiu
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/10/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
04/12/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/D3/2018-172-2
RESPEC – Podporný projekt pre rádiologické krízové situácie pre Európsku komisiu
Generálne riaditeľstvo pre energetiku, oddelenie radiačnej ochrany a jadrovej bezpečnosti (ENER D.3) je zodpovedné za opatrenia týkajúce sa pripravenosti na rádiologické krízové situácie v rámci Európskej komisie. Dôležitou súčasťou týchto opatrení je schopnosť rýchlo vyhodnotiť rádiologické krízové situácie alebo hrozby a poskytnúť poradenstvo ďalším službám Európskej komisie podľa ich závažnosti, možného budúceho vývoja a všetkých prípadných opatrení, ktoré musí Európske spoločenstvo podniknúť.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
31/10/2018 00:00
04/12/2018 16:00
06/12/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 210-479177 Oznámenie o obstarávaní 31/10/2018 00:00