Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Athena 18-1: Služby leteckej lekárskej evakuácie v mieste operácie pre pozemné v...
Obstarávateľ:
Council of the European Union
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/10/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
07/01/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
ATHENA 18-1
Athena 18-1: Služby leteckej lekárskej evakuácie v mieste operácie pre pozemné vojenské operácie a misie Európskej únie v Afrike
Mechanizmus Athena hľadá hospodárske subjekty (ďalej len „uchádzač/uchádzači“), ktoré majú záujem a budú schopné poskytovať služby leteckej lekárskej evakuácie na evakuáciu pacientov z miesta zranenia do prvotného zdravotníckeho zariadenia (úloha 2) alebo na presun pacientov v rámci zdravotníckych zariadení v mieste operácie.Letecká lekárska evakuácia (Airmedevac) znamená odsun pacientov pod lekárskym dohľadom do zdravotníckych zariadení použitím špeciálneho lietadla. Táto činnosť si vyžaduje kvalifikovaný zdravotnícky personál a špecifické prostriedky.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
31/10/2018 00:00
07/01/2019 00:00
14/01/2019 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 234-533840
Korigendum
05/12/2018 00:00
2018/S 210-479172
Oznámenie o obstarávaní
31/10/2018 00:00