Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytnutie priestorov a služieb súvisiacich s pilotným projektom zariadenia na ...
Obstarávateľ:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/11/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
28/01/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASO/2018/695
Poskytnutie priestorov a služieb súvisiacich s pilotným projektom zariadenia na podporu presídľovania (Resettlement Support Facility – RSF) v Turecku
EASO realizuje pilotný projekt na vytvorenie zariadenia na podporu presídľovania v Turecku s cieľom zlepšiť prevádzkovú koordináciu operácií presídľovania členských štátov z jedného vyhradeného zariadenia a podporiť členské štáty pri plnení ich prísľubov týkajúcich sa presídľovania.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
24/11/2018 00:00
28/01/2019 15:00
29/01/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 008-013301
Korigendum
11/01/2019 00:00
2018/S 227-518545
Oznámenie o obstarávaní
24/11/2018 00:00