Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Dodávka obrnených vozidiel
Obstarávateľ:
European External Action Service (EEAS)
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/12/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
04/06/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EEAS-655-DIVSI1-SUP-FWC
Dodávka obrnených vozidiel
Verejný obstarávateľ plánuje uzatvoriť rámcovú zmluvu o dodávkach a o poskytovaní služieb, údržbe, popredajných služieb obrnených vozidiel, dodávke náhradných dielov a poskytnutí príslušného školenia v súlade so špecifikáciami stanovenými v súťažných podkladoch.
Obstarávanie tovarov
Obmedzený
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
29/12/2018 00:00
04/06/2019 17:00
07/02/2019 17:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Obrnené športovo-úžitkové vozidlo (SUV) s pohonom štyroch kolies, VR7 Dodávateľ poskytne ľudské a materiálne zdroje potrebné na poskytovanie služieb a dodávok uvedených v zozname, ktorý nie je vyčerpávajúci: doručenie a dodávka obrnených vozidiel, doručenie a dodávka náhradných dielov, popredajné služby a údržba, školenie.
Časť 2 Obrnené športovo-úžitkové vozidlo (SUV) s pohonom štyroch kolies, VR9 Dodávateľ poskytne ľudské a materiálne zdroje potrebné na poskytovanie služieb a dodávok uvedených v zozname, ktorý nie je vyčerpávajúci: doručenie a dodávka obrnených vozidiel, doručenie a dodávka náhradných dielov, popredajné služby a údržba, školenie.
Časť 3 Obrnení ťažké terénne vozidlá Obrnené športovo-úžitkové vozidlo (SUV) – VR7 Dodávateľ poskytne ľudské a materiálne zdroje potrebné na poskytovanie služieb a dodávok uvedených v zozname, ktorý nie je vyčerpávajúci: doručenie a dodávka obrnených vozidiel, doručenie a dodávka náhradných dielov, popredajné služby a údržba, školenie.
Časť 4 Obrnený mini-bus, VR7 Dodávateľ poskytne ľudské a materiálne zdroje potrebné na poskytovanie služieb a dodávok uvedených v zozname, ktorý nie je vyčerpávajúci: doručenie a dodávka obrnených vozidiel, doručenie a dodávka náhradných dielov, popredajné služby a údržba, školenie.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 250-576681 Oznámenie o obstarávaní 29/12/2018 00:00