Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby súvisiace so spracovaním korešpondencie a s digitálnou správou dokumentov...
Obstarávateľ:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
16/11/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
07/01/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO/021/18
Služby súvisiace so spracovaním korešpondencie a s digitálnou správou dokumentov a údajov
Predmetom tohto obstarávania je poskytovanie služieb týkajúcich sa spracovania korešpondencie prijatej alebo vytvorenej úradom EUIPO, a to buď ručne, alebo elektronicky, ako aj poskytovanie služieb týkajúcich sa digitálnej správy údajov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
16/11/2018 00:00
07/01/2019 13:00
09/01/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 221-504897
Oznámenie o obstarávaní
16/11/2018 00:00