Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o prístupe tovarov a služieb Európskej únie na trhy verejného obstarávani...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/04/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
21/05/2014
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
MARKT/2014/011/C.
Štúdia o prístupe tovarov a služieb Európskej únie na trhy verejného obstarávania tretích krajín.
Predmetom zákazky je poskytnúť podrobné a štruktúrované informácie o trhoch verejného obstarávania hlavných obchodných partnerov EÚ, ktorí nepredstavujú zmluvné strany dohody o vládnom obstarávaní (ako napr. Brazília, Čína, India, Mexiko, Rusko a Turecko), a určiť akékoľvek ochranné opatrenia, regulačné a neregulačné, ktoré obmedzujú prístup na trhy verejného obstarávania.Na určenie priorít a posilnenie pozície EÚ pri kontaktoch s niekoľkými tretími krajinami, najmä vzhľadom na budúce pripojenie sa k dohode Svetovej obchodnej organizácie (WTO) o vládnom obstarávaní, sú potrebné presné informácie o štruktúre, úrovni a organizácii trhov verejného obstarávania. V súčasnosti je k dispozícii málo informácií o otvorenosti trhov verejného obstarávania v tretích krajinách a je potrebná komplexná ekonomická a štatistická analýza na zhromaždenie príslušných údajov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
15/04/2014 00:00
Nie je k dispozícii
21/05/2014 23:59
02/06/2014 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2014/S 074-127000
Oznámenie o obstarávaní
15/04/2014 00:00