Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Chladenie z obnoviteľných zdrojov podľa revidovanej smernice o obnoviteľnej ener...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/12/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
11/02/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/C1/2018-493
Chladenie z obnoviteľných zdrojov podľa revidovanej smernice o obnoviteľnej energii
Štúdiou sa budú musieť posúdiť ekonomické, sociálne a environmentálne vplyvy navrhovaného výkladu chladenia z obnoviteľných zdrojov a metodiky výpočtu množstva energie z obnoviteľných zdrojov a podielov z chladenia. V tomto kontexte sa bude musieť predovšetkým analyzovať vplyv na východiskovú úroveň podielov energií z obnoviteľných zdrojov v roku 2020; očakávaný prínos k cieľu EÚ v oblasti obnoviteľnej energie na rok 2030 a príspevok k národným podielom obnoviteľnej energie podľa nového nariadenia EÚ o riadení a revidovanej smernice o energii z obnoviteľných zdrojov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
15/12/2018 00:00
11/02/2019 16:00
12/02/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 026-056975
Korigendum
06/02/2019 00:00
2018/S 242-552117
Oznámenie o obstarávaní
15/12/2018 00:00