Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
Obstarávateľ:
European Court of Auditors (ECA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/12/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
10/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
CPN 668
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
Dvor audítorov so sídlom v Luxemburgu (Kirchberg) má v úmysle uzatvoriť koncesnú zmluvu na služby, ktorej predmetom bude prevádzkovanie práčovne a čistiarne.
Služby
Súťažné konanie s rokovaním
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
15/12/2018 00:00
10/09/2019 23:59
14/01/2019 17:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 242-552113
Oznámenie o obstarávaní
15/12/2018 00:00