Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie internetových služieb pre EASO v Grécku
Obstarávateľ:
European Asylum Support Office (EASO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
11/02/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
15/03/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASO/2018/696
Poskytovanie internetových služieb pre EASO v Grécku
EASO plánuje uzatvoriť samostatnú rámcovú zmluvu o poskytovaní internetových komunikačných služieb a súvisiacich zariadení na všetkých pracoviskách EASO v Grécku, ako sa uvádza v súťažných podkladoch.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
11/02/2019 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
15/03/2019 15:00
18/03/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 043-096773 Korigendum 01/03/2019 00:00
2019/S 029-063847 Oznámenie o obstarávaní 11/02/2019 00:00