Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na poskytnutie podporných štúdií na hodnotenie a posudzovanie vpl...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Competition (COMP)
Dátum zverejnenia v TED-e:
08/12/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
28/01/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
COMP/2018/011
Rámcová zmluva na poskytnutie podporných štúdií na hodnotenie a posudzovanie vplyvu v oblasti antitrustovej politiky
Predmetom rámcovej zmluvy je poskytnúť podporné štúdie na hodnotenie a posudzovanie vplyvu v oblasti antitrustovej politiky.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
08/12/2018 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
28/01/2019 15:00
31/01/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 237-540396 Oznámenie o obstarávaní 08/12/2018 00:00