Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na preklad oznámení a rozhodnutí Komisie na základe článku 7 rámc...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Dátum zverejnenia v TED-e:
08/05/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
16/06/2014
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
SMART 2014/1071.
Rámcová zmluva na preklad oznámení a rozhodnutí Komisie na základe článku 7 rámcovej smernice 2002/21/ES (zmenenej smernicou 2009/140/ES) – SMART 2014/1071.
Predmetom zákazky je preklad oznámení o návrhoch regulačných opatrení, ktoré oznámili podľa článku 7 rámcovej smernice 2002/21/ES (zmenenej smernicou 2009/140/ES) Komisii národné regulačné orgány v ich príslušnom úradnom jazyku, a preklad iných dokumentov týkajúcich sa oznámení vrátane prípadne prekladu rozhodnutí Komisie týkajúcich sa oznámených návrhov opatrení.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
08/05/2014 00:00
Nie je k dispozícii
16/06/2014 16:00
30/06/2014 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2014/S 089-154500
Oznámenie o obstarávaní
08/05/2014 00:00