Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Viacnásobná rámcová zmluva o poskytovaní služieb s obnovením súťažného konania n...
Obstarávateľ:
Structural Reform Support Service
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/12/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
06/02/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
SRSS/2018/01/FWC/002
Viacnásobná rámcová zmluva o poskytovaní služieb s obnovením súťažného konania na poskytovanie poradenských služieb pre rozvoj a vykonávanie štrukturálnych reforiem v členských štátoch EÚ
Poskytovanie poradenských služieb (na podporu návrhu a/alebo vykonávania reforiem) v 1 alebo vo viacerých členských štátoch v 1 alebo vo viacerých z týchto odvetvových kategórií:— správa vecí verejných a verejná správa,— správa príjmov a riadenie verejných financií,— rast a podnikateľské prostredie,— trh práce, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálne služby,— finančný sektor a prístup k financovaniu.Podpora si môže vyžadovať cielené odborné znalosti v oblastiach, ako napr. zdravotníctvo, zdaňovanie, energetika, životné prostredie, a bude financovaná hlavne z programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP – Structural Reform Support Programme) [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 2017/825, v znení posledných zmien].
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
21/12/2018 00:00
06/02/2019 17:00
13/02/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 246-562582
Oznámenie o obstarávaní
21/12/2018 00:00