Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Výmena zasklenej fasády na budove AA1 ústredia EUIPO v Alicante
Obstarávateľ:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/12/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
15/02/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO/016/18
Výmena zasklenej fasády na budove AA1 ústredia EUIPO v Alicante
Účelom tejto výzvy na predkladanie ponúk je prerobiť presklené priečelia budovy AA1 na fasáde VIP reštaurácie (blok AA1-A, prízemie) a deliacej haly na prízemí medzi blokmi A a B a nahradiť sklenený povrch 2 schodísk, ktoré spájajú prízemie s podlažiami suterénu: S -1 a S -2. Tieto schody sú umiestnené na nádvorí medzi vyššie uvedenými blokmi budovy AA1.
Práce
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Cena
Podmienky účasti
— osobitné povolenie, ktoré hospodárskemu subjektu umožňuje vykonávať obstarávania tohto druhu v krajine, v ktorej má sídlo,— v prípade španielskych spoločností musí uchádzač preukázať, že je zaregistrovaný v španielskom registri akreditovaných spoločností (REA – Registro de Empresas Acreditadas).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
29/12/2018 00:00
15/02/2019 13:00
19/02/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 250-576664
Oznámenie o obstarávaní
29/12/2018 00:00