Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Koordinácia siete Európskeho referenčného laboratória ohľadom čierneho kašľa
Obstarávateľ:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
04/12/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
31/01/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
OJ/2019/OCS/10548
Koordinácia siete Európskeho referenčného laboratória ohľadom čierneho kašľa
ECDC sa prostredníctvom tohto projektu zameriava na posilnenie kapacity členských štátov EÚ/EHP v oblasti laboratórnej diagnostiky a charakterizácie toxigénnych druhov baktérií Bordetella, ktoré by umožnili širšie bakteriologické potvrdenie prípadov podozrenia na čierny kašeľ, primerané sledovanie prispôsobenia sa vakcínového antigénu voči cirkulujúcim kmeňom, ako aj lepšie cielené činnosti v oblasti prevencie a kontroly podporované rozšírenými činnosťami dohľadu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
04/12/2018 00:00
31/01/2019 16:00
04/02/2019 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 233-531566
Oznámenie o obstarávaní
04/12/2018 00:00