Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Dodávka konferenčných stolov s multimediálnym pripojením pre Súdny dvor Európske...
Obstarávateľ:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Dátum zverejnenia v TED-e:
19/12/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
01/02/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
COJ-PROC-18/028
Dodávka konferenčných stolov s multimediálnym pripojením pre Súdny dvor Európskej únie
Dodávka a montáž konferenčných stolov s multimediálnym pripojením.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
19/12/2018 00:00
01/02/2019 17:00
08/02/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 244-557364
Oznámenie o obstarávaní
19/12/2018 00:00