Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby digitálneho vývoja týkajúceho sa komunikácie poskytovanej skupine EIB
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/12/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
15/02/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
CFT-1526
Služby digitálneho vývoja týkajúceho sa komunikácie poskytovanej skupine EIB
Cieľom tejto výzvy je udeliť rámcové dohody na poskytovanie služieb digitálneho vývoja v oblasti komunikácie. Táto výzva na predloženie ponúk je rozdelená na 3 časti:— časť 1: Vývoj, podpora a údržba digitálnych platforiem, aplikácií a nástrojov.— časť 2: Digitálne dizajnové modely na vývoj webových a frontendových aplikácií.— časť 3: Služby týkajúce sa používateľských skúseností v súvislosti s digitálnymi produktami.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
18/12/2018 00:00
15/02/2019 23:59
19/02/2019 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Vývoj, podpora a údržba digitálnych platforiem, aplikácií a nástrojov
EIB uzatvorí rámcovú dohodu s jediným poskytovateľom služieb.Poskytovateľ služieb bude poskytovať nepretržité a diskrétne služby zahŕňajúce publikovanie a vývoj, podporu a údržbu digitálnych platforiem, aplikácií a nástrojov používaných v digitálnej komunikácii.Požadované služby:A. Tím vývojárov na mieste v priestoroch EIB v Luxemburgu.B. Ad-hoc digitálne poradenstvo a podpora pri realizácii projektov.
Časť 2
Digitálne dizajnové modely na vývoj webových a frontendových aplikácií
EIB pridelí viacero rámcových dohôd, až 5 poskytovateľom služieb (za predpokladu, že dostatočný počet uchádzačov splní kritériá vylúčenia a výberu a/alebo dostatočný počet ponúk splní prahové hodnoty technických kritérií vyhodnotenia ponúk). Následne budú jednotlivé úlohy zadané na princípe kaskády.Poskytovatelia služieb budú poskytovať nepretržité a diskrétne služby potrebné na posun vpred a neustály rozvoj existujúcej online vizuálnej identity EIB prostredníctvom online platforiem. Poskytovatelia služieb poskytnú markup (značkovanie) a dizajn frondendu (prezentačná vrstva), ktorý bude zjednotený s platformami a aplikáciami EIB poskytovateľom služieb v rámci časti č. 1.
Časť 3
Služby týkajúce sa používateľských skúseností pre digitálne produkty
EIB pridelí viacero rámcových dohôd, až 5 poskytovateľom služieb (za predpokladu, že dostatočný počet uchádzačov splní kritériá vylúčenia a výberu a/alebo dostatočný počet ponúk splní prahové hodnoty technických kritérií vyhodnotenia ponúk). Následne budú jednotlivé úlohy zadané na princípe kaskády.Poskytovatelia služieb poskytnú jednorázové služby potrebné v rámci konkrétnych projektov mimo sídla na podporu predbežného vývoja digitálnych komunikačných produktov (online platformy, mobilné aplikácie, aplikácie a webové stránky). Očakáva sa, že budú plne informovaní a v rámci každého projektu poskytnú tie najnovšie a osvedčené výskumné techniky a realizáciu v oblasti vývoja digitálnych produktov.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 243-553864
Oznámenie o obstarávaní
18/12/2018 00:00