Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia s porovnávaním elektronickej verejnej správy do roku 2020 – Smart 2019/00...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/03/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
29/04/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
SMART 2019/0021
Štúdia s porovnávaním elektronickej verejnej správy do roku 2020 – Smart 2019/0021
Hlavným cieľom je získať kvantitatívny prehľad o stave modernizácie verejného sektora v súbore relevantných krajín a šíriť takýto prehľad medzi zainteresovanými stranami a verejnosťou vo všeobecnosti.Vzhľadom na vyššie uvedený kontext sa touto štúdiou podporí monitorovanie inovácií vo verejnom sektore, konkrétne realizáciou zberu údajov pre porovnanie elektronickej verejnej správy za rok 2019 a analýzou aktuálneho stavu poskytovania elektronickej verejnej správy v krajinách EÚ. Najnovšie porovnanie elektronickej verejnej správy so všetkými súvisiacimi materiálmi je k dispozícii on-line.Súbor príslušných krajín pozostáva z 36 krajín: 28 členských štátov Európskej únie, ako aj Albánsko, Severomacedónska republika, Island, Čierna Hora, Nórsko, Srbská republika, Švajčiarsko a Turecko (ďalej len „EU28+“).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders
Najlepší pomer ceny a kvality
75130000
BE100
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
28/03/2019 00:00
29/04/2019 16:00
30/04/2019 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 076-179810 Korigendum 17/04/2019 00:00
2019/S 062-142859 Oznámenie o obstarávaní 28/03/2019 00:00