Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb „trvalého monitorovania a analýzy vojenskýc...
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
11/03/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
07/05/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
19.CAP.OP.002
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb „trvalého monitorovania a analýzy vojenských spôsobilostí“
Všeobecným cieľom rámcovej zmluvy je udržiavať trvalé monitorovanie vojenských spôsobilostí členských štátov a analyzovať trendy s cieľom identifikovať a podporovať vznikajúce príležitosti na spoluprácu.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
11/03/2019 00:00
07/05/2019 17:00
08/05/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 049-111553
Oznámenie o obstarávaní
11/03/2019 00:00