Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Európske 5G monitorovacie stredisko, fáza II – SMART 2019/0009
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Dátum zverejnenia v TED-e:
07/02/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
11/03/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
SMART 2019/0009
Európske 5G monitorovacie stredisko, fáza II – SMART 2019/0009
V rýchlo sa meniacom prostredí dnešnej globálnej ekonomiky sa zvýšila dôležitosť dynamickej tvorby politiky. Tvorcovia politík EÚ potrebujú presné a aktuálne informácie o trhu, relevantné pre ich účely.Na to, aby Komisia prijala kvalifikované rozhodnutia vedúce k primeraným opatreniam v procese tvorby politík, musí vzhľadom na ciele akčného plánu 5G (5GAP) pokračovať v monitorovaní pokroku priemyslu a príslušného vývoja.Podávanie správ by malo poskytovať kvalitatívne a kvantitatívne informácie o aktuálnom a pravdepodobnom vývoji na trhu, ako aj o príslušných prípravných akciách súkromných a verejných aktérov v oblasti 5G. Tento vývoj je potrebné analyzovať, pokiaľ ide o jeho strategické dôsledky v kontexte akčného plánu 5G a ďalších cieľov verejnej politiky. Hlavný dôraz by mal byť na vývoj v Európe, pričom by sa mal analyzovať aj významný medzinárodný vývoj s možným priamym alebo nepriamym vplyvom na európsky trh.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
07/02/2019 00:00
11/03/2019 15:00
13/03/2019 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 027-059056 Oznámenie o obstarávaní 07/02/2019 00:00