Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Kurzy odbornej prípravy v inej IT oblasti, než sú nástroje Microsoft
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/01/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
01/03/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
CFT-1524
Kurzy odbornej prípravy v inej IT oblasti, než sú nástroje Microsoft
Cieľom tejto výzvy na predkladanie ponúk je udeliť rámcovú dohodu jedinému poskytovateľovi služieb, ktorý bude poskytovať rôzne školenia súvisiace s informačnými technológiami (vzdelávacie kurzy IT okrem nástrojov Microsoft) pre pracovníkov EIB buď prostredníctvom spoločných formálnych školení alebo elektronických kurzov odbornej prípravy (e-learning).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
21/01/2019 00:00
01/03/2019 23:59
06/03/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 014-027740 Oznámenie o obstarávaní 21/01/2019 00:00