Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie mediálnych poradenských služieb pre Zastúpenie Európskej komisie v ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Communication (COMM)
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/02/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
26/03/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
PO/2018-21/MAD
Poskytovanie mediálnych poradenských služieb pre Zastúpenie Európskej komisie v Španielsku
Cieľom tohto výberového konania je poskytovať služby Zastúpeniu Európskej komisie v Španielsku, ktoré jej umožnia poskytovať širokej verejnosti, iným špecifikovaným cieľovým skupinám a médiám informácie o politikách Komisie.Komisiou požadované služby by jej mali umožniť nielen zlepšiť koordináciu informačných a komunikačných činností, ale tiež zlepšiť jej informačnú a komunikačnú politiku.Konečným cieľom je lepšie oboznámiť širokú verejnosť činnosťami, cieľmi a politikami Komisie prostredníctvom médií, podujatí a kampaní.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Rámcová dohoda
https://ec.europa.eu/spain/business-funding/tenders_es
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3)
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
15/02/2019 00:00
26/03/2019 15:00
28/03/2019 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Časť I – Strategické komunikačné a audiovizuálne poradenské služby
Podrobný opis služieb, ktoré sa majú poskytnúť v rámci časti I, sa nachádza v prílohe I k špecifikáciám obstarávania v „Knižnici dokumentov“ na adrese https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId = 4306
Časť 2
Časť II – Online komunikačné a audiovizuálne poradenské služby v oblasti sociálnych médií
Podrobný opis služieb, ktoré sa majú poskytnúť v rámci časti I, sa nachádza v prílohe I k špecifikáciám obstarávania dostupným v „Knižnici dokumentov“ na adrese https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId = 4306
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 033-073184
Oznámenie o obstarávaní
15/02/2019 00:00