Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na vykonávanie auditov a kontrol a vypracovanie stratégií auditu ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/12/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
28/02/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
HOME/2019/ISFX/PR/AUDI/0001
Rámcová zmluva na vykonávanie auditov a kontrol a vypracovanie stratégií auditu a kontroly v oblasti vnútorných záležitostí a spravodlivosti
Cieľom rámcovej zmluvy je poskytnutie služieb pre programy a projekty v oblasti auditu, ktoré sú financované z rozpočtu Európskej únie v rámci programov riadených Generálnym riaditeľstvom pre migráciu a vnútorné záležitosti a Generálnym riaditeľstvom pre spravodlivosť a spotrebiteľov, a to buď v režime priameho, spoločného, alebo nepriameho riadenia.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
audítorská spoločnosť (ako sa uvádza v smernici 2006/43/ES)
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
28/12/2018 00:00
28/02/2019 16:00
05/03/2019 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 021-044870
Korigendum
30/01/2019 00:00
2019/S 013-025433
Korigendum
18/01/2019 00:00
2018/S 249-575304
Oznámenie o obstarávaní
28/12/2018 00:00