Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Celoeurópske monitorovanie snehovej a ľadovej pokrývky vo vysokom rozlíšení v rá...
Obstarávateľ:
European Environment Agency (EEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/12/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
11/02/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EEA/DIS/R0/18/014
Celoeurópske monitorovanie snehovej a ľadovej pokrývky vo vysokom rozlíšení v rámci služieb monitorovania krajiny Copernicus – výroba základných produktov
Agentúra EEA bola poverená zodpovednosťou za implementáciu zložiek snehu a ľadu ako súčasti produktového portfólia služby monitorovania krajiny v rámci programu Copernicus. Cieľom tejto výzvy na predkladanie ponúk je uzatvoriť s hospodárskym subjektom rámcovú zmluvu o poskytovaní služieb, ktorá bude zahŕňala realizáciu celoeurópskeho monitorovania snehovej a ľadovej pokrývky vo vysokom rozlíšení v rámci služby monitorovania krajiny Copernicus – výrobu základných produktov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Ako sa uvádza v oddiele 2.2.2.1 špecifikácií obstarávania.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
21/12/2018
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
11/02/2019 14:00
12/02/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 246-562557 Oznámenie o obstarávaní 21/12/2018