Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie služieb v oblasti databázy adries, šírenia informácií a monitorovan...
Obstarávateľ:
European Environment Agency (EEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/12/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
31/01/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EEA/COM/18/001
Poskytovanie služieb v oblasti databázy adries, šírenia informácií a monitorovania médií pre Európsku environmentálnu agentúru (2 časti)
Európska environmentálna agentúra (EEA) má v úmysle uzatvoriť rámcovú zmluvu o poskytovaní služieb pre každú z 2 častí s poskytovateľom služieb, ktorý poskytne agentúre EEA podporu v oblasti databázy adries, šírenia informácií a monitorovania médií, a to v záujme dosiahnutia cieľov formulovaných v komunikačnom rámci.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Rámcová dohoda
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Podmienky účasti
Ako je uvedené v oddiele 2.2.2.1 súťažných podkladov.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
22/12/2018 00:00
31/01/2019 14:00
01/02/2019 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Služby v oblasti databázy adries a šírenia informácií Udržiavanie databáz riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM – Customer Relationship Management) a systematické a včasné šírenie tlačených a elektronických výstupov EEA.
Časť 2 Služby monitorovania médií EEA má v úmysle uzatvoriť rámcovú zmluvu, aby mohla denne monitorovať svoje pokrytie médií a sociálnych médií, a tiež, aby mohla pravidelne monitorovať a analyzovať svoje pokrytie médií a sociálnych médií po spustení hlavných správ EEA.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 247-566766 Oznámenie o obstarávaní 22/12/2018 00:00