Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o modelovaní adaptácie
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/12/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
22/02/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
CLIMA.A.3/ETU/2018/0010
Štúdia o modelovaní adaptácie
Štúdia o „modelovaní adaptácie“, t. j. technická, finančná, ekonomická a nepeňažná analýza a modelovanie nebezpečenstiev, rizík, vplyvov, zraniteľnosti vyplývajúcich zo zmeny klímy a prispôsobovania sa týmto zmenám, so zameraním okrem iného na poskytnutie komplexného preskúmania dokumentácie, vypracovanie odporúčaného prístupu k analýze a k modelovaniu, vypracovanie prípadových štúdií a pilotného prístupu na podporu rýchlej analýzy odborníkov, organizovanie workshopu a spoluprácu so zainteresovaných stranami a podporu komunikačných aktivít (napr. workshopy a publikácie). Tím dodávateľa musí disponovať hlbokými odbornými znalosťami v oblasti „modelovania adaptácie“ a jeho vedeckej základne vrátane výskumu v tejto oblasti financovaného EÚ a súvisiacej práce Medzivládneho panela pre zmenu klímy (IPCC).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
22/12/2018 00:00
13/02/2019 16:30
15/02/2019 23:59
22/02/2019 16:00
05/03/2019 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 247-566810 Oznámenie o obstarávaní 22/12/2018 00:00