Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie služieb grafickej úpravy a tlače
Obstarávateľ:
European Training Foundation (ETF)
Dátum zverejnenia v TED-e:
26/12/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
26/02/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
CFT/18/ETF/0022
Poskytovanie služieb grafickej úpravy a tlače
Toto obstarávacie konanie sa vypísalo s cieľom uzavrieť rámcové zmluvy na:— časť 1: poskytovanie služieb grafickej úpravy, ktoré zahŕňajú rozličné položky (periodiká, brožúry, správy, sprievodcovia a súbory nástrojov), v súlade s príručkou úpravy dokumentov ETF a/alebo podľa vopred stanovenej šablóny alebo vzoru;— časť 2: poskytovanie služieb papierovej tlače (a prípadne aj viazania), ktoré zahŕňajú rozličné položky (periodiká, brožúry, správy, sprievodcovia a súbory nástrojov, ako aj položky v oblasti kancelárskych potrieb);v záujme podpory komunikačných potrieb ETF počas nasledujúcich 4 rokov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
26/12/2018 00:00
26/02/2019 23:59
05/03/2019 09:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Poskytnutie služieb grafickej úpravy
Poskytovanie služieb grafickej úpravy, ktoré zahŕňajú rozličné položky (periodiká, brožúry, správy, sprievodcovia a súbory nástrojov), v súlade s príručkou úpravy dokumentov ETF a/alebo podľa vopred stanovenej šablóny alebo vzoru
Časť 2
Poskytnutie tlačiarenských služieb
Poskytovanie služieb papierovej tlače (a prípadne aj viazania), ktoré zahŕňajú rozličné položky (periodiká, brožúry, správy, sprievodcovia a súbory nástrojov, ako aj položky v oblasti kancelárskych potrieb)
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 248-572127
Oznámenie o obstarávaní
26/12/2018 00:00