Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Práce na obnove rozhodovacej miestnosti vedľajšej budovy C Súdneho dvora Európsk...
Obstarávateľ:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/12/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
14/02/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
COJ-PROC-18/009
Práce na obnove rozhodovacej miestnosti vedľajšej budovy C Súdneho dvora Európskej únie — 4. poschodie
Súdny dvor plánuje uskutočniť práce na obnove rozhodovacej miestnosti vedľajšej budovy C komplexu budov, na 4. poschodí, konkrétnejšie realizáciu konferenčného stola pre približne 65 osôb a úpravu súčasného systému osvetlenia (úprava lustra + pridanie nového lustra).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
28/12/2018 00:00
14/02/2019 23:59
18/02/2019 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Realizácia konferenčného stola na mieru
Realizácia 2 konferenčných stolov so spojenou kapacitou 65 osôb a skrinkou na knihy v súlade s ustanoveniami priložených špecifikácií obstarávania a technických špecifikácií.
Časť 2
Úprava súčasného systému osvetlenia (úprava lustra + pridanie nového lustra)
Poskytovanie služieb týkajúcich sa prác na obnove rozhodovacej miestnosti na 4. poschodí vedľajšej budovy C komplexu budov, konkrétnejšie úprava súčasného lustra a realizácia nového lustra v súlade s ustanoveniami uvedenými v priložených špecifikáciách obstarávania a technických špecifikáciách.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 249-575303
Oznámenie o obstarávaní
28/12/2018 00:00