Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Personalizované konferenčné a propagačné materiály
Obstarávateľ:
EUROJUST
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/01/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
21/02/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
2018/EJ/10/PO
Personalizované konferenčné a propagačné materiály
Medzi-inštitucionálne obstarávacie konanie, ktoré vedie Eurojust a podieľa sa na ňom Európska agentúra pre lieky. Cieľom je uzavrieť maximálne tri rámcové zmluvy na poskytovanie personalizovaných konferenčných a propagačných materiálov, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
21/01/2019 00:00
21/02/2019 16:00
04/03/2019 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 014-027722
Oznámenie o obstarávaní
21/01/2019 00:00