Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poradenské služby pre riadenie bezpečnostných rizík
Obstarávateľ:
Council of the European Union
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/01/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
28/02/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
UCA 18/066
Poradenské služby pre riadenie bezpečnostných rizík
Generálny sekretariát Rady EÚ chce získať poradenské služby v oblasti riadenia bezpečnostných rizík (Security Risk Management – SRM) s cieľom zaistiť bezpečnosť svojich ľudí, majetku a obchodných procesov. Zmluva zahŕňa služby smerujúce k plánovaniu, návrhu a praktickej realizácii špeciálneho „systému riadenia bezpečnostných rizík“ v súlade s normou ISO 31000.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
21/01/2019 00:00
28/02/2019 16:30
05/03/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 014-027747
Oznámenie o obstarávaní
21/01/2019 00:00