Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Technická pomoc pri implementácii nových kritérií udržateľnosti pre poľnohospodá...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/02/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
11/03/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/C1/2019-439
Technická pomoc pri implementácii nových kritérií udržateľnosti pre poľnohospodársku a lesnú biomasu v rámci prepracovania smernice o obnoviteľných zdrojoch energie
Všeobecným cieľom tohto obstarávania je prispieť k rýchlemu, konzistentnému a nákladovo efektívnemu uplatňovaniu nových kritérií trvalej udržateľnosti REDII zo strany členských štátov EÚ ohľadom lesnej biomasy (na základe prístupu založeného na rizikách) a poľnohospodárskej biomasy. Táto práca bude tiež pomáhať hospodárskym subjektom pri získavaní udržateľnej biomasy na výrobu energie a audítorom a overovateľom pri ich hodnoteniach toho, či hospodárske subjekty účinne dodržali nové kritériá EÚ týkajúce sa trvalej udržateľnosti.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
05/02/2019 00:00
11/03/2019 16:00
12/03/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 025-054230 Oznámenie o obstarávaní 05/02/2019 00:00